Dózsa György


Makkfalvi Dózsa Görgy

dozsa_gyorgy

 

Dálnokon született 1470 körü, nemesi család sarja. A pontos dátum nem maradt fenn, csupán halálnak ideje l. Gyermekkorát Dálnokon töltötte, majd édesapja halála után Makkfalvára került. Katona édesapja nyomdokaiba akart lépni, így katona lett belőle.

1513-ban már Szapolyai János seregében lovaskapitány, majd a nádorfehérvári helyőrség tagja, ahol legyőzte a szendrei lovas szpáhik vezérét, Epeirosi Alit amiért II. Ulászló  megjutalmazta és lovagrendbe emelte, és engedélyezte hogy címerébe elhelyezzék a karddal levágott vérző kart.

Dózs_pecsétje

1514. április 9-én Bakócz Tamás érsek kihirdette a pápai bullát és keresztes hadjáratot hirdetett a török ellen, és Dózsát a kereszteshadjárat vezérévé tette. Több mint negyven ezer jobbágy gyült zászlaja alá.Számos győzelmet aratott nevéhez méltón, ám Bakócz visszakozása, a kereszteshadjárat lefújására tett kísérlet zavargásokhoz és a jobbágyság felkeléséhez vezetett. Dózsa több várat is elfoglalt, veretlenül vezette seregét számos ütközetbe,  ám 1514. július 15-én a temesvári csatában Szapolyai János erdélyi vajdával szemben serege vereséget szenvedett, őt magát, és öccsét Gergelyt elfogták. A korabeli feljegyzések szerint öccsét szeme láttára három darabba vágták, őt pedig vas trónra ültették és fejére tüzes vaskoronát helyeztek.

Dózsa György az elnyomó nemesi hatalom elleni harc jelképévé vált, a szocializmusban szerepét kissé elnagyolták és róla neveztek el közterületeket, sport egyesületeket, társadalmi szervezeteket.

Annyi bizonyos, hogy szerepét nem lehet másként magyarázni a történelemben, így ő nem kerül a politika süllyesztőjébe.
/Forrás:Vikipédia/

Dózsa apartman